Brexit: Wat betekent deze voor de verzekeringsmarkt? Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) | 06 March 2019


16:00 tot 18:30     3.5 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten    Vrijdag 29 maart 2019, Brexit! Het gevolg van een raadgevend referendum waarbij 51.9% van de Britse bevolking koos voor een vertrek uit de EU. De Brexit is een "once in a lifetime" ervaring en omdat er zoveel over gesproken wordt, is het steeds lastiger om te duiden wat nu precies het verschil is tussen de "harde" en de "zachte" Brexit en No Deal. En uiteraard wat de gevolgen zijn van welke variant dan ook.

Maar wat wel duidelijk is dat nagenoeg geen enkele onderneming is klaar voor de Brexit, dat is de uitkomst van een onderzoek van de Kamer van Koophandel. Ook volgens Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, is het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende voorbereid op de Brexit. En, belangrijk voor u, of het nu gaat om een 'harde' of 'zachte' Brexit of wellicht een "No Deal" , in alle gevallen zijn er consequenties voor het bedrijfsleven en dus ook voor de verzekeringsmarkt.

Als de Britten kiezen voor een 'harde' Brexit heeft dat gevolgen voor Nederlandse verzekeraars, assurantietussenpersonen en -makelaars en gevolmachtigd agenten. Voor de spelers op de financiële markten zijn de gevolgen velerlei. Voor verzekeraars en (her)verzekeringstussenpersonen met een zetel in het VK kan de Brexit met zich meebrengen dat zij hun Europees paspoort en daarmee hun toegang tot de interne markt verliezen. Andersom kan de Brexit belemmeringen opwerpen voor verzekeraars, gevolmachtigd agenten en tussenpersonen met een zetel in Nederland die actief zijn of willen worden op de markt in het VK. Daarbij mogen we uiteraard ook niet vergeten welke gevolgen de Brexit kan hebben voor de klanten van verzekeraars en tussenpersonen. 
Natuurlijk is het nog altijd mogelijk dat er een 'zachte' Brexit komt, wat neerkomt op een compromis tussen helemaal blijven en volledig loskoppelen van de EU. Belangrijk onderdeel van een dergelijke 'zachte' Brexit is het deels toestaan van vrij verkeer van personen. Maar ook deze variant van de Brexit levert een langer periode van onzekerheid op: over nieuwe regels, wanneer ze ingaan, hoe ze moeten worden geïnterpreteerd, waar je iets moet regelen en wat er in de overgangsperiode geldt.
En dan is er nog het scenario van "No Deal", welke inhoudt dat het VK zonder wat voor afspraak dan ook de EU verlaat. Deze situatie ontstaat als het niet lukt een deal door het Lagerhuis en het Europees Parlement te krijgen voor 29 maart a.s.

Kortom: het zijn spannende tijden! Wilt u meer weten over de implicaties van de Brexit voor de verzekeringsmarkt? Wilt u bijgepraat worden over de laatste stand van zaken ten aanzien van de Brexit? Wij hebben twee toonaangevende sprekers bereid gevonden die u tijdens deze bijeenkomst mee zullen nemen in de laatste stand van zaken rondom de Brexit! Dit zijn de heren Raimond Nicodem, Program Director Brexit Restructuring & Delivery van Nicodem & Company en mr. dr. Cees de Jong, onafhankelijk consultant Insurance Regulation & Supervision en als onderzoeker verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies.

De kosten voor deelname bedragen 200 euro.


Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur Ontvangst en welkomstwoord
16.10 uur Brexit: Eerste hulp en verder door Raimond Nicodem
17.00 uur Pauze
17.10 uur Brexit: Implicaties voor de verzekeringsmarkt door Cees de Jong
18.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
18.30 uur Afsluitende borrel

Raimond Nicodeem, heeft sinds april 2018 een brede studie gedaan naar de effecten van de Brexit, met name gericht op het oplossen en verzachten van de daaruit voortvloeiende problemen in de continuïteit bij verschillende organisaties. Hij heeft inmiddels vele presentaties gegeven over de problematiek rondom de Brexit.

Cees de Jong, heeft meerdere publicaties op zijn naam staan over de gevolgen van de Brexit voor spelers op de verzekeringsmarkt. Hij adviseert en ondersteunt verzekeraars, gevolmachtigd agenten en (her)verzekeringstussenpersonen en -makelaars en is als redacteur verbonden aan het Tijdschrift voor aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht in de praktijk. U kent hem vast van de vele boeken en publicaties met betrekking tot actuele onderwerpen binnen onze branche.
 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 2 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl