NVGA Academy "Informatiebeveiliging en AVG (incl. IT-leidraad) NVGA Academy | 21 November 2022


09:30 tot 17:00     8.0 PE Punten     Conferentiecentrum Woudschoten     350,00NVGA Academy "Informatiebeveiliging en AVG" door Wim van de Weg en Joyce Koops

Tijd: 9.30 tot 17.00 uur

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Kosten: € 300,- voor leden; € 350,- voor niet-leden


In september 2021 heeft het Verbond van Verzekeraars een Leidraad IT-risico's gepubliceerd. 

In deze training aandacht voor de beheersingsmaatregelen die een gevolmachtigd agent zou kunnen treffen gericht op technologie, menselijk handelen, inrichting van processen en faciliteiten. Daarnaast uiteraard ook aandacht voor wat er verwacht wordt van de organisatie om de beheersing van risico's aan te sturen, de effectiviteit van de maatregelen te toetsen en waar nodig te verbeteren. Informatiebeveiliging en cybersecurity krijgen mede vorm door het treffen van technische maatregelen. Het gaat dan om maatregelen die betrekking hebben op de IT-infrastructuur, data, cybersecurity risico's. Het is belangrijk dat alle medewerkers bekend zijn met het informatiebeveiligingsbeleid en de AVG en daarin hun verantwoordelijkheden kennen en kunnen werken volgens het beleid. Deze training zal daar zeker een bijdrage aan leveren.


 PE-Sessie overzicht

Inschrijven? 10 plekken beschikbaar

Om in te schrijven voor deze PE-Sessie dient u in te loggen in uw mijn.sar.nu account.

Heeft u geen mijn.sar.nu account? Vraag deze dan hier aan.

mijn.sar.nuStichting Assurantie Registratie Postbus 740, 6130 AS Sittard 046 - 426 38 66 info@stichtingassurantieregistratie.nl